Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
1 1 0 12 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
1 0 1 12 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
2 0 0 12 3