Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Obronności stała 2018-11-23 I/7/2018
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stała 2018-11-23 I/7/2018
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stała 2018-11-23 I/7/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-23 I/7/2018
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała 2018-11-23 I/7/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-23 I/7/2018
Komisja Stautowa stała 2018-11-23 I/7/2018
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2018-11-23 I/7/2018