Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Testowa iterpelacja

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2018-11-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Aleksander Paweł Gappa radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: