Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zmiany w działalności SPZOZ w Człuchowie

Numer: 10, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Zarządu Powiatu Człuchowskiego
data wpływu: 2020-05-22, data przekazania: 2020-05-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Danuta Kordykiewicz wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zarząd Powuiatu Człuchowskiego

Wydział merytoryczny: Biuro Rady i Zarządu Powiatu, data odpowiedzi: 2020-05-22