Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy uchwał o utworzeniu Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego oraz Statutu Związku

Numer: 14, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczaczy Rady Powiatu Człuchowskiego
data wpływu: 2020-09-24, data przekazania: 2020-09-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Waldemar Bogdan Klimek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Człuchowski

Wydział merytoryczny: Biuro Rady i Zarządu Powiatu, data odpowiedzi: 2020-09-09