Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

uczesnictwo uczniów w zajęciach on line

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2021-03-22, data przekazania: 2021-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Danuta Kordykiewicz wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Człuchowski

Wydział merytoryczny: Biuro Rady i Zarządu Powiatu, data odpowiedzi: 2021-03-31