Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/7/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Jerzy Bystron członek
Waldemar Bogdan Klimek 0przewodniczący
Leszek Jan Wąsikowski członek
Ryszard Wójcik 1 wiceprzewodniczący
Wacław Wołujewicz członek