Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/7/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Bondarenko członek
Grażyna Herbowska członek
Maria Danuta Kordykiewicz członek
Leszek Jan Wąsikowski 1 wiceprzewodniczący
Wacław Wołujewicz 0przewodniczący