Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/7/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Bondarenko 0przewodniczący
Grażyna Herbowska członek
Maria Danuta Kordykiewicz członek
Benedykt Lipski członek
Aleksandra Joanna Matuszewska-Gołębiowska 1 wiceprzewodniczący