Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Obronności

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Obronności

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/7/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Leszek Bojarski 0przewodniczący
Adam Bondarenko członek
Janusz Jerzy Bystron 1 wiceprzewodniczący
Bogumił Bronisław Połom członek
Jan Zieniuk członek