Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/7/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Waldemar Bogdan Klimek członek
Benedykt Lipski członek
Bogumił Bronisław Połom 1 wiceprzewodniczący
Kinga Jadwiga Schliep-Lancee członek
Jan Zieniuk 0przewodniczący