Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
3 0 13 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 0 2 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 1