Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grażyna Emilia Śledzińska

Grażyna Emilia Śledzińska

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 329, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/7/2018 członek
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stała I/7/2018 członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 11:57:58 uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 rok II sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2018-11-30 12:06:21 uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej II sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2018-11-30 12:16:32 uchwała w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2018 roku II sesja Rady Powiatu Człuchowskiego wstrzymał się
2019-01-31 10:08:19 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji ( III sesja Rady Powiatu) IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego wstrzymał się
2019-01-31 10:33:18 uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok oraz w uchwale budżetowej na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-01-31 10:34:41 uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-01-31 10:42:55 uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-01-31 10:47:20 uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Powiatowym Programie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-01-31 10:51:00 uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-01-31 11:05:13 uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Człuchowskiego IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-01-31 11:06:24 uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok IV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-03-28 10:44:10 uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok oraz uchwały budżetowej na 2019 rok VI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-03-28 10:45:35 uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej VI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-03-28 10:06:52 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji ( V sesji Rady Powiatu) VI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-03-28 10:56:29 przyjęcie informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie VI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-03-28 11:01:42 przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie VI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 10:05:08 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji ( VI ) VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 10:27:53 Podjęcie uchwały Nr VII-37-2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 10:28:56 Podjęcie uchwały Nr VII-38-2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 10:32:30 Podjęcie uchwały Nr VII-39-2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 11:14:10 Przyjęcie informacji,sprawozdań służb, inspekcji i straży VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 11:28:48 Przyjęcie informacji o stowarzyszeniach VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 11:29:31 Podjęcie uchwały Nr VII-40-2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 10:11:40 Poszerzenie porządku obrad VII sesji VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 11:31:42 Podjęcie uchwały Nr VII-41-2019 w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2019 roku VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-04-25 11:39:20 Podjęcie uchwały Nr VII-42-2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu VII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 13:11:24 przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Człuchowskiego ( 06.05.2019 r.) IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 13:13:29 przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Człuchowskiego ( 25.04.2019 r.) IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 13:47:08 podjęcie uchwały Nr IX/46/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 14:33:53 podjęcie uchwały Nr IX/47/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budzetu Powiatu Człuchowskiego za 2018 rok IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 14:41:07 podjęcie uchwały Nr IX/48/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Czuchowskiego do udzielenia poręczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 14:50:56 podjęcie uchwały Nr IX/49/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok oraz uchwały budżetowej na 2019 r. IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 14:52:10 podjęcie uchwały Nr IX/50/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 13:09:24 poszerzenie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu, IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 14:53:54 podjęcie uchwały Nr IX/52/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/246/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówh IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-05-31 14:55:09 podjęcie uchwały Nr IX/51/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty opłat rocznych ustalanych powiatowym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami powiatowymi IX sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-10 13:51:29 projekt uchwały Nr X/53/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Człuchowski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, X sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-10 13:59:54 projekt uchwały Nr X/54/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 rok oraz w uchwale budżetowej na 2019 rok X sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-10 14:00:50 projekt uchwały Nr X/55/2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, X sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:12:43 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IX. XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:13:42 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji X. XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:43:02 podjęcie uchwały Nr XI/56/2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i wyniku finansowego za 2018 r. SPZOZ w Człuchowie oraz przyjęcie raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Człuchowie XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:48:50 podjęcie uchwały Nr XI/57/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 rok oraz w uchwale budżetowej na 2019 rok XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:50:09 podjęcie uchwały Nr XI/58/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:53:28 podjęcie uchwały Nr XI/59/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem, XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:56:44 podjęcie uchwały Nr XI/60/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu człuchowskiego od dnia 01 września 2019 r. XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 10:59:49 podjęcie uchwały Nr XI/61/2019 w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej I Stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 11:03:01 podjęcie uchwały Nr XI/62/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 11:08:41 podjęcie uchwały Nr XI/63/2019 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związkyu Powiatowo - Gmin nego XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 11:12:32 podjęcie uchwały Nr XI/64/2019 w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2019 r. XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-06-27 11:28:08 Apel Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie bezzwłocznej zmiany zasad finansowania szpitali powiatowych w związku z trudną sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie XI sesja Rady Powiatu Człuchowskiego przeciw
2019-08-29 10:10:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 10:25:45 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów z przeznaczeniem na zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Polnicy. XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 10:40:41 projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok i w uchwale budżetowrej na 2019 rok. XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 10:41:38 projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 11:01:02 Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Człuchowskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r. XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 11:04:54 projekt uchwały w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie, XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 11:25:50 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 11:27:48 projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 11:43:14 wniosek radnych: G. Śledzińskiej i G. Herbowskiej w sprawie powołania instytucji koronera lub inne rozwiązanie dotyczące stwierdzenia zgonów na terenie powiatu człuchowskiego XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 10:08:55 poszerzenie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu Człuchowskiego XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 11:07:38 projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu człuchowksiego XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 10:28:03 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2019 roku przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej Gminie Czarne z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bińczu XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 10:31:38 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego) na 2019 r. XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-08-29 11:30:59 projekt uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2019 roku XIII sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-09-26 10:46:39 projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 25.897.275 zł XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-09-26 10:53:46 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-09-26 10:54:31 projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-09-26 11:01:12 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-09-26 11:04:09 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-09-26 11:07:27 przyjęcie informacji o stanie rolnictwa w powiecie człuchowskim XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-09-26 11:27:01 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ( skarga p. K. Grąbskiej - w zakresie dewastacji dobra kulturowego i środowiskowego wskutek wycinki drzew w Człuchowie i okolicy miasta, prowadzonej w zwiazku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej) XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego wstrzymał się
2019-09-26 11:28:09 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ( skarga p. A. Melcer na działania Zarządu Powiatu) XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego wstrzymał się
2019-09-26 11:29:17 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ( skarga mieszkańców miejscowości Grabowiec dotycząca budowy elektrowni wiatrowych, przekazana przez Burmistrza Gminy Czarne) XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego wstrzymał się
2019-09-26 10:08:43 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-10-18 10:35:05 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-10-18 10:36:06 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok oraz uchwały budżetowej na 2019 r. XV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-10-18 10:36:56 podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej XV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-10-18 10:05:26 poszerzenie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu XV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-10-18 10:40:05 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu do wysokości 25.715.000 zł XV sesja Rady Powiatu Człuchowskiego za
2019-10-30 10:06:07 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 10:36:09 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok oraz uchwały budżetowej na 2019 rok XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 10:38:40 projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 10:52:12 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ( Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) na 2020 rok XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO wstrzymał się
2019-10-30 10:55:31 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem na 2020 rok XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO wstrzymał się
2019-10-30 11:03:27 projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozów osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w środkach publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Człuchowskim oraz na terenie objętym porozumieniami międzypowiatowymi w zakresie transportu zbiorowego XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO wstrzymał się
2019-10-30 11:07:18 projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:12:08 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2019 roku XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:16:20 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:22:40 projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i stwierdzenia przekształcenia dotycyhczasowego czteroletniego Technikum Turystyki Wiejskiej w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum na Obszarach Wiejskich w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:23:23 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Człuchowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Człuchowie wchodzącego w sklad Centrum Kształcenia Zawodowego w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:24:22 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Człuchowie w Szkołę Policealną wchodzącą w sklad Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:25:11 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształce nia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w sklad Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:26:16 projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:26:59 projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych im.Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:27:32 projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:28:56 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Technicznych im.Józefa Szymczaka w Człuchowie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:29:24 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:30:06 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:30:42 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:31:24 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:31:56 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:32:25 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:32:56 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:33:26 projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w pięcioletnie Technikum Rolnicze w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:36:10 projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-10-30 11:49:06 skierowanie apelu do Premiera RP i Ministra Zdrowia w związku z trudną sytuacją finansową Samodzielonego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie XVI sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO wstrzymał się
2019-11-29 14:05:37 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 14:37:02 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz uchwały budżetowej na 2019 r. XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 14:38:03 projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 14:44:30 projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 14:48:26 projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Powiat Człuchowski porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Bytowskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 15:04:43 informacja o stanie dróg powiatowych oraz przygotowanie do sezonu zimowego XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 15:08:12 informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat oświadczeń majątkowych radnych XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 15:10:42 informacja Starosty Człuchowskiego na temat oświadczeń majątkowych: członka zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 14:30:17 poszerzenie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 15:13:58 projekt uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2019 roku XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-11-29 15:36:01 apel Rady Powiatu Człuchowskiego kierowany do Pana Marszałka Senatu RP w sprawie zasad finansowania szpitali powiatowych w związku z turdną sytuacją finansową SPZOZ Człuchów XVII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO wstrzymał się
2019-12-30 10:13:01 poszerzenie porządku obrad XVIII sesji XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 10:14:59 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 10:36:00 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 rok oraz w uchwale budżetowej na 2019 r. XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 10:36:40 projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 10:49:51 projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037 XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 11:18:00 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 rok XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 11:23:42 projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Człuchowskiego XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 11:48:17 projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozów osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w środkach publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Człuchowskim oraz na terenie objętym porozumieniami międzypowiatowymi w zakresie transportu zbiorowego XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 11:54:45 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia w zycie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów skierowanej do radnych Rady Powiatu Człuchowskiego XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 12:09:18 projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego na 2020 rok XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 11:58:36 projekt uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2019 roku, XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 12:01:24 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/246/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Człuchowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 12:03:51 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Człuchowskiego XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 12:06:20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2019-12-30 11:45:32 uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Człuchowskiego XVIII sesja RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-01-30 10:03:17 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XIX SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-01-30 10:27:38 Sprawozdanie Starosty Człuchowskiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2019 rok XIX SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-01-30 10:37:04 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok XIX SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-01-30 10:41:37 Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2019 rok XIX SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-01-30 10:45:21 Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego z siedzibą w Człuchowie, XIX SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO wstrzymał się
2020-01-30 10:51:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie XIX SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO wstrzymał się
2020-01-30 11:01:48 Przyjęcie planów pracy komisji na 2020 rok XIX SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-03-26 10:02:29 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-03-26 10:05:08 projekt uchwały - zmiany budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 rok oraz uchwały budżetowej na 2020 rok XXI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-03-26 10:06:54 projekt uchwały - zmiany wieloletniej prognozy finansowej XXI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-03-26 10:20:02 projekt uchwały - powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie XXI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET przeciw
2020-03-26 10:18:04 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Człuchowski za rok 2019 XXI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-03-26 09:47:15 potwierdzenie możliwości glosowania XXI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-03-26 10:14:51 Projekt uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2020 roku XXI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-04-30 09:51:36 test - mozliwość głosowania zdalnego XXII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-04-30 10:00:56 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-04-30 10:05:07 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r.oraz uchwały budżetowej na 2020 r. XXII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-04-30 10:07:04 projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej XXII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-04-30 10:09:32 informacja - zamierzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na 2020 rok XXII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-05-25 09:54:22 Test - możliwość głosowania zdalnego. XXIII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-05-25 10:04:06 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. XXIII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-05-25 10:07:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz uchwały budzetowej na 2020 r. XXIII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-05-25 10:09:13 Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. XXIII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-05-25 10:13:02 Projekt uchwały w sprawie pozytywnej opinii zmian w działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. XXIII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-05-25 10:17:03 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Człuchowskiego za 2019 rok złożonych przez słuzby, straże i inspekcje. XXIII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-05-25 10:14:58 Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu XXIII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-06-18 10:14:01 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XXIII ZDALNA PRZEZ INTERNET) XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 10:33:21 Powołanie Skarbnika Powiatu XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 10:49:17 Udzielenie Zarządowi Powiatu Człuchowskiego wotum zaufania XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:15:00 Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2019 rok XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:23:42 Zmiany budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020r. oraz uchwały budżetowej na 2020r. XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:24:20 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:27:34 Zmiana uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,dla których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:29:48 Likwidacja II LO w Człuchowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:32:32 Likwidacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:35:17 Określenie zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2020 r. ( wprowadzony dodatkowo) XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 11:41:26 Przystąpienie do opracowania "Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na lata 2021-2030"(wprowadzony dodatkowo) XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-06-18 10:12:22 Poszerzenie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu - wprowadzenie dodatkowych punktów XXIV SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za
2020-08-27 09:54:36 TEST - mozliwość głosowania zdalnego XXVI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-08-27 10:26:02 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-08-27 10:31:38 Zmiany w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2020 rok oraz w uchwale budżetowej na 2020 rok XXVI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-08-27 10:33:05 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej XXVI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-08-27 10:35:41 Przyjęcie informacji o przygotowaniu placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 XXVI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-08-27 10:28:17 Poszerzenie porządku obrad XXVI sesji ZDALNEJ PRZEZ INTERNET XXVI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-08-27 10:38:46 Likwidacja placówki opiekuńczo- wychowawczej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Człuchowie ( wprowadzony dodatkowo) XXVI SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-09-28 09:59:36 TEST - MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWANIA ZDALNEGO XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-09-28 10:04:45 Poszerzenie porządku obrad XXVII sesji XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-09-28 10:06:23 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-09-28 10:07:23 Zmiany w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz w uchwale budżetowej na 2020 r. XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-09-28 10:10:44 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-09-28 10:13:30 Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Człuchowskiego za I półrocze 2020r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020r. XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-09-28 10:15:36 Likwidacja Schroniska Młodzieżowego PTSM XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za
2020-09-28 10:17:32 Zmiana uchwały Nr XXI/149/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2020r.( wprowadzony dodatkowo) XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET wstrzymał się
2020-09-28 10:19:45 Przyznanie medalu "Za szczególne zasługi dla rozwoju Powiatu Człuchowskiego" XXVII SESJA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO - ZDALNA PRZEZ INTERNET za