Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy uchwały Nr II/12/2018 w sprawie okreslenia zadań oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2018 r.

Numer: 2, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego
data wpływu: 2018-11-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Emilia Śledzińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Człuchowski

Wydział merytoryczny: Biuro Rady Powiatu, data odpowiedzi: 2018-12-10