Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy biletów autobusowych

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczacy Rady Powiatu Człuchowskiego
data wpływu: 2019-06-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Emilia Śledzińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wydział merytoryczny: Biuro Rady i Zarządu Powiatu, data odpowiedzi: 2019-06-17