Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot.pracy pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

Numer: 6, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Człuchowski
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Emilia Śledzińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Człuchowski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-13