Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy usług w SPZOZ w Człuchowie

Numer: 8, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego
data wpływu: 2019-12-30, data przekazania: 2019-12-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Emilia Śledzińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Człuchowski

Wydział merytoryczny: BRiZP, data odpowiedzi: 2020-01-16