Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/7/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Leszek Bojarski członek
Kinga Jadwiga Schliep-Lancee 1 wiceprzewodniczący
Grażyna Emilia Śledzińska członek
Leszek Jan Wąsikowski członek
Ryszard Wójcik 0przewodniczący